Cohort A Device Return

Jun 16 - ALL DAY

Grupo A Entrega del aparato electronico

Jun 16 - ALL DAY

Cohort B Device Return

Jun 17 - ALL DAY

Grupo B Entrega del aparato electronico

Jun 17 - ALL DAY

Last Day of School

Jun 18 - ALL DAY

Último día de escuela

Jun 18 - ALL DAY